Margarita Stāraste


Ar manu mīlestību apzeltīts,
Tu iesi tālāk, pats to neapjauzdams,
Ka esi kļuvis mūžīgs.
/A.Rancāne/

Dziļās sērās paziņojam, ka 2018. gada 28. martā Nīderlandē, traģiski gājis bojā Margaritas Stārastes mazmazdēls, mūsu mīļais dēliņš Klifords Mazūrs.

Sērojošie mamma, tētis, radi un draugi.