Izmantotie materiāli

Margaritas Stārastes mazdēla Nila Erdmaņa foto

Margaritas Stārastes zīmējumi no grāmatām:
• Brīnumzemes pasakas (ISBN 978-9934-0-6125-7), Zvaigzne ABC
• Zelta pasakas (ISBN 978-9934-0-3321-6), Zvaigzne ABC


Izmantošana

Jebkādu materiālu pilnīga vai daļēja izmantošana atļauta tikai ar iepriekšēju rakstisku Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrības atļauju.